dimarts, 4 d’octubre del 2011

dissabte, 1 d’octubre del 2011

Assamblea General - 13 d'octubre del 2011

Bon dia a tothom,

D’acord amb els actuals estatuts de l’Associació “PENYA BLAUGRANA DEL ROSER”, us convoco a l’Assemblea General que tindrà lloc el proper dia 13 d’octubre a les 20,30 hores en primera convocatòria i/o 21,00 hores en segona convocatòria i es celebrarà al nostre local del carrer Ribes, núm. 69, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior
... 2.- Aprovació del balanç de l’exercici 2010 i situació econòmica a data 13 d’octubre de 2011
3.- Aprovació de les aportacions i quotes per a l’exercici 2012
4.- Aprovació del pressupost per a l’exercici 2012
5.- Actes d’inauguració oficial de la Penya Blaugrana del Roser
6.- Activitats a desenvolupar durant l’any 2012
7.- Precs i preguntes

Això és tot, fins el proper dia 13 d'octubre.
PENYA BLAUGRANA DEL ROSER